Intel toivoo Yhdysvaltojen ja Euroopan panostavan piiritehtaisiin, jotta markkinat eivät olisi niin riippuvaisia Aasian tuotannosta.

Intel on hakenut julkista tukirahoitusta Eurooppaan rakennettavalle puolijohdetehtaalle. Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsinger on todennut yrityksen pyytävän apua niin Euroopalta kuin Yhdysvalloiltakin, jotta piirituotanto länsimaissa saataisiin kilpailukykyiseksi Aasian markkinoiden kanssa.

Yhdysvaltalainen Politico-verkkolehti siteerasi Gelsingerin hakevan noin 8 miljardin euron tukia, mutta sittemmin Intel on etäännyttänyt itseään tuosta lauselmasta todeten, etteivät he ole antaneet mitään tarkkaa lukua. Intelinkin näkemyksen mukaan Gelsinger on kuitenkin tehnyt selväksi, että EU-johtajien on investoitava eläväisen puolijohdetuotannon takaamiseksi. Intelin keskittyminen länsimaiden piirituotantoon ei tule suoranaisesti yllätyksenä, vaan jo aiemmin yhtiö on ilmoittanut investoivansa 20 miljardia dollaria Yhdysvaltojen puolijohdevalmistukseen.

Gelsingerin lisäksi myös TSMC:n kanssa puheissa ollut Euroopan komission jäsen Thierry Breton on todennut, että Euroopan on merkittävästi lisättävä tuotantokapasiteettiaan, jotta nykyiseen ja tulevaisuuden puolijohdekysyntään voidaan vastata. Breton on määritellyt tavoitteekseen, että Eurooppa kattaa 20 prosenttia maailman piirituotannosta seuraavan vuosikymmenen aikana. Tuota tavoitetta myös Intel on tukemassa.

Aihetta sivuten Intel on ilmoittanut viime kuun Partner Connect -konferenssissa EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka), etteivät he ole immuuneja tämän hetken piiripulalle. Etenkin substraattien, eli puolijohteiden pohjamateriaalina käytettävän kasvualustan saatavuuden kerrotaan olevan tällä hetkellä heikossa jamassa.

Lähteet: Reuters, Anandtech

This site uses XenWord.
;