io-tech sai käsiinsä Nokian sisäiseen käyttöön tarkoitetun WorldMap-kirjasen vuodelta 2003, johon on kerätty ennustuksia ja näkemyksiä yhtenevän digitaalisen toimialan trendeistä ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta Nokiaan seuraavan 3-5 vuoden aikana.

Yksiin kansiin kerätyn WorldMap-kirjasen tarkoituksena oli antaa yrityksen avaintyöntekijöille käsitys markkinoiden trendeistä ja toimialamurroksesta, joilla voisi olla vaikutusta Nokian liiketoimintaan. Sisällön piti myös haastaa yrityksen sisälle juurtuneita oppeja ja toimia työkaluna uusien bisnesmahdollisuuksien tunnistamiseen.

Vaikka teksti on kirjoitettu lähes 15 vuotta sitten, on siinä käsitelty siinä hyvin yksityiskohtaisesti samankaltaisia palveluita, jotka nykyään tunnetaan esimerkiksi nimillä Applen Appstore, Instagram, Youtube ja Facebook. Tekniikan saralla uskottiin polttokennojen korvaavan litium-akut ja jo tuolloin ymmärrettiin, että rautakeskeisestä ohjelmistokehityksestä pitäisi pyrkiä kohti käyttäjäkeskeistä applikaatiokehitystä.

Lue artikkeli: Nokia visioi tulevaisuutta 2003

This site uses XenWord.
;