Osassa AMD:n Vega 10 -grafiikkapiirejä on käytetty täyteainetta HBM-muistien ja itse grafiikkapiirin ympärillä, osassa ei. Erojen takana on kaksi eri kokoajaa, mutta tällä hetkellä ei ole viitteitä, että erot vaikuttaisivat piirien suorituskykyyn tai muuhun vastaavaan.

AMD:n julkaistua Radeon RX Vega -näytönohjaimet monet huomasivat merkittäviä fyysisiä eroja eri Vega 10 -grafiikkapiirien välillä.  Käytännössä piirejä on kahdenlaisia: osassa käytetään täyteainetta GPU:n ja muistipiirien ympärillä, osassa ei, jonka lisäksi täyteaineettomien versioiden HBM-muistipinot istuvat aavistuksen matalammalla, jolloin niiden ja grafiikkapiirin välille muodostuu pieni korkeusero.

io-tech on saanut varmistettua, että piirejä kootaan kahden eri valmistajan toimesta, mutta toistaiseksi valmistajien identiteetit ovat vielä tuntemattomia. Toinen valmistajista käyttää piirien ympärillä täyteainetta, toinen ei.

Korkeuserolle ensimmäinen looginen selitys olisi tietenkin 4-Hi- ja 8-Hi-muistit, mutta koska kaikissa verrokkitapauksissa on kyse RX Vega -malleista, joissa on 8 Gt muistia eli 4-Hi HBM2-pinot, voidaan se sulkea lähes varmasti pois laskuista. Todennäköisempi vaihtoehto on, että täyteainetta käyttävä kokoaja on tasoittanut GPU:n ja muistipiirien korkeuseron täyteaineella. Käyttäjien kannattaa joka tapauksessa kiinnittää erityistä huomiota HBM-muistien kontaktiin ja piirien murtumisvaaraan, mikäli he vaihtavat näytönohjaimen jäähdyttimen yksilössä, jossa täyteainetta ei käytetä.

io-techin saamien tietojen mukaan AMD aikoo julkaista asiaa koskevan tiedotteen lähiaikoina.

Kuvat: Hardware.info

This site uses XenWord.
;