Ison roolin tilanteen korjaamisessa ottaa markkinoiden siirtyminen "Just-in-Time"-mallista "Just-in-Case"-strategiaan, jossa tuotevarastoja pidetään jonkin verran nykyistä suurempina luonnostaan.

Etenkin näytönohjainmarkkinat ja tietyissä määrin myös muut komponentit ovat kärsineet koronapandemian aikana akuutista tuotantokapasiteettipulasta. Eri lähteet ovat povanneet pulan jatkuvan vähintään vuoden 2022 puoliväliin tai jopa vuoteen 2023 asti.

Etenkin pelikäyttöön suunniteltujen komponenttien markkinoiden synkkien pilvien välistä alkaa kuitenkin pilkottaa aurinko, mikäli Jon Peddie Researchin tuoretta raporttia on uskominen. Tutkimusyhtiön mukaan koronapandemia on ollut markkinoille sekä suopea että kurja isäntä: toisaalta kysyntä on kasvanut ennen näkemättömille tasoille, mutta toisaalta taas saatavuutta vastata kysyntään ei ole ollut, mikä on johtanut hintojen kasvuun. Valmistajien kannalta tilanteen tekee erityisen ikäväksi se, että kasvaneista hinnoista tulevat voitot jäävät jälleenmyyjien ja muiden välikäsien taskuihin, ei yrityksille itselleen.

JPR:n mukaan komponenttimarkkinat toimivat tyypillisesti ”Just-in-Time”-strategialla, jossa tuotteita tuotetaan ja hankitaan varastoon juuri tarpeeksi ja juuri ajoissa. Strategia minimoi varastossa makaavien komponenttien tuottamat tappiot, mutta tekee yhtäkkiä kasvavaan kysyntään vastaamisesta vaikeaa. Nyt useat tahot ovatkin vaihtamassa ”Just-in-Case”-strategiaan, jossa varastosaldoja pyritään pitämään välitöntä tarvetta suurempina.

JPR:n mukaan uuden strategian myötä kasvavat varastot auttavat purkamaan lähitulevaisuudessa kysyntää, joka on muodostunut, kun esimerkiksi suorituskykyisiä näytönohjaimia ei ole ollut saatavilla tai niiden hintatasot ovat nousseet yli asiakkaiden kipukynnysten. Se onkin yksi suurimmista syistä, miksi markkinoiden odotetaan jatkavan voimakasta kasvua vielä kuluvan ja ensi vuoden ajan. Pelikäyttöön suunnatun PC-raudan markkinoiden arvioidaan olleen viime vuonna arvoltaan reilut 20 miljardia dollaria ja nousevan tänä vuonna noin 32 miljardiin. Ensi vuoden ennusteessa markkinoiden odotetaan edelleen kasvavan rajusti noin 41 miljardiin dollariin asti, mutta sen jälkeen kasvun odotetaan tasaantuvan vuonna 2023 ja nousevan vuonna 2024 maltillisemmin noin 45 miljardiin dollariin.

Lähde: Jon Peddie Research

This site uses XenWord.
;