eASIC on erikoistunut Structured ASIC -piirien kehittämiseen. Structured ASIC -piirit yhdistävät ASIC- ja FPGA-piirien hyviä puolia samaan pakettiin.

Intel on ilmoittanut olevansa ostamassa eASIC:in. Oston odotetaan saavan viranomaisten hyväksynnän viimeistään elokuun aikana. eASIC:sta tulee osa Intelin Programmable Solutions Group -osastoa.

Valtaosa markkinoiden piireistä voidaan jakaa löyhästi määriteltynä ASIC-piireihin (Application-Specific Integrated Circuit) ja FPGA-piireihin (Field-Programmable Gate Array). ASIC-piirit voivat olla nopeita ja selvästi monimutkaisempia kuin FPGA-piirit, mutta niiden kehittäminen on hitaampaa ja kalliimpaa. FPGA-piirit ovat puolestaan verrattain edullisia tuottaa ja niiden avulla voidaan kehittää erilaisia ratkaisuja nopeasti, mutta lopputulos jää nopeudessa ja kompleksisuudessa selvästi jälkeen ASIC-piireistä.

eASIC on yritys, joka on erikoistunut ja ”Structured ASIC” -piirien suunnittelutyökalujen ja FPGA-piirien kehittämiseen. Structured ASIC -piirit sijoittuvat ASIC- ja FPGA-piirien välimaastoon. Se ei tarjoa aivan samaa vapautta kuin FPGA-piirit, mutta ne ovat nopeita kehittää ja verrattain nopeita sekä edullisia tuottaa. Kehittäjät voivat suunnitella piirinsä ensin FPGA-piirillä ja sen sijasta, että sitä lähdettäisiin optimoimaan matalalla tasolla, tehdään sen mallista yksi maski, joka siirtyy suoraan tuotantoon. AnandTechin mukaan tällä voidaan säästää parhaimmillaan kuusi kuukautta pelkästään piirin suunnittelussa.

eASICin ostoa voidaan pitää sinänsä loogisena, että Intel on tehnyt yhtiön kanssa yhteistyötä Xeon-prosessoreiden parissa ainakin vuodesta 2015 lähtien. Yhteistyön hedelmät ovat nähtävissä Xeon Scalable -perheen prosessoreissa, joiden paketointiin voidaan integroida eASICin teknologialla kehitettyjä, asiakkaan tarpeisiin luotuja lisäprosessoreita.

Lähde: Intel, AnandTech

This site uses XenWord.
;