Kuluttaja-asiamies puuttui Microsoftin käyttämiin menetelmiin Windows 10 -käyttöjärjestelmän tarjoamisesta ja käyttöönotosta.

Useat suomalaiset ottivat vuonna 2016 yhteyttä kuluttaja-asiamieheen liittyen Microsoftin Windows 10 -käyttöjärjestelmän tyrkyttämiseen ja käyttöönottoon.

Kuluttajat kokivat, että Windows 10 asennettiin heidän laitteilleen ilman heidän hyväksyntäänsä, jonka seurauksena saattoi olla laiteongelmia tai joissain tapauksissa tiedostoja ja ohjelmia oli kadonnut.

Microsoft asensi ensin kuluttajien koneille Windows 10:n hankintasovelluksen (GWX), jonka tarkoitus oli yhtiön mukaan valmistella kuluttajaa tulevaan Windows 10 -järjestelmäpäivitykseen.

Kuluttaja-asiamies huomautti, että tosiasiassa GWX-sovellus oli suoramarkkinoinnin työkalu, jonka Microsoft asensi kuluttajien koneille ilman kuluttajien etukäteistä ja nimenomaista hyväksyntää. GWX-sovelluksen kautta Microsoft toteutti markkinointia kuluttajia häiritsevällä ja painostavalla tavalla. Menettely oli kuluttajansuojalain vastaista aggressiivista menettelyä markkinoinnissa ja asiakassuhteessa.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota myös siihen, että Windows 10 -asennusprosessissa kuluttajan mahdollisuus omaan valintaan oli sivuutettu ja sopimuksen hyväksyminen saattoi tapahtua ennalta ohjelmoitujen toimintojen perusteella.

Microsoftin tekemien valintojen seurauksena kuluttajien täytyi erikseen kieltää (opt-out) asennuksen tai oletusasetusten käyttöönotto sen sijaan, että kuluttajilta olisi pyydetty niille hyväksyntä (opt-in). Tämä oli kuluttajansuojalain vastainen kohtuuton sopimusehtomenettely.

Kuluttaja-asiamies selvitti asiaa Microsoftin kanssa ja yhtiö on nyt sitoutunut, ettei se vastaisessa toiminnassaan kohdista aiempia Windows-versioita käyttäviin suomalaiskuluttajiin markkinointia asentamalla kuluttajien tietokoneille sovelluksia ilman kuluttajien nimenomaista ja ennakollista suostumusta.

Yhtiö sitoutui myös siihen, ettei se tarjoa kuluttajille päivityksiä sellaisella opt-out toimintatavalla, jossa painikkeita ja toimintoja käytetään vastoin niiden normaalia, yleisesti tunnettua käyttötapaa.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

This site uses XenWord.
;