io-techin kuuloketesteissä käytettävän MiniDSP EARS mittauslaitteisto esittelyssä.

io-techin testauskalustoon on tullut päivitystä audiolaitteita varten. Uutena lisäyksenä tulevissa kuuloketesteissä on mukana myös kuulokkeiden taajuusvastemittaukset MiniDSP:n EARS-mittauskaluston avulla. Kyseessä on siis niin sanottu keinopää, tai tässä tapauksessa tarkemmin sanottuna keinokorvat, joiden sisällä on mikrofonit, jotka mittaavat kuulokkeiden taajuusvasteen. Taajuusvasteet eivät tule arvosteluissa korvaamaan testaajan omia kommentteja, vaan kyseessä on lisäys testaajan itsensä omien ajatusten muodostuksen tueksi ja näkyväksi objektiiviseksi tekijäksi lukijalle.

Artikkelissa käymme läpi MiniDSP EARS:n perusominaisuudet sekä toimintalogiikan ja kuulokkeiden testausmetodit. Lisäksi artikkelissa on tarjolla useat mittaustulokset toimituksesta jo ennestään löytyvistä kuulokkeista. Aiemmin testattujen kuulokkeiden mittaustulokset on myös lisätty aiemmin julkaistuihin artikkeleihin niiltä osin kuin mahdollista.

Aiemmin io-techissä julkaistut kuuloketestit:

Lue artikkeli: MiniDSP EARS & kuulokkeiden taajuusvasteen mittaus

This site uses XenWord.
;