Kanteen tavoitteena on perua Yhdysvaltain tammikuun puolessa välissä tekemä päätös asettaa Xiaomi mustalle listalle.

Yhdysvallat asetti kiinalaisen Xiaomin tammikuun puolessa välissä mustalle listalle, joka kieltää Yhdysvaltojen kansalaisia sijoittamasta kyseiseen yritykseen. Perusteena tälle pidettiin Xiaomin kytköksiä Kiinan armeijaan. Xiaomi kuitenkin nopeasti kielsi kyseisten kytkösten olemassaolon ja ilmoitti tekevänsä tarvittavat toimet yrityksen ja sen osakkeenomistajien etujen turvaamiseksi.

Nyt Xiaomi on nostanut oikeuskanteen Yhdysvaltojen puolustusministeriötä ja valtiovarainministeriötä vastaan. Kiinalaisyritys on julkaissut asian tiimoilta myös virallisen tiedotteen. Tiedotteessaan Xiaomi kertoo jälleen Yhdysvaltojen päätöksen asettaa yritys mustalle listalle ”Kiinan kommunistisena sotilasyrityksenä” olevan virheellinen, minkä lisäksi se Xiaomin mukaan riistää yhtiöltä oikeudellisen menettelyn. Xiaomi kertoo vedonneensa tuomioistuimeen päätöksen julistamiseksi laittomaksi ja sen kumoamiseksi.

Lopuksi Xiaomi kertoo tiedotteessaan pitävänsä osakkeenomistajat ja potentiaaliset sijoittajat ajan tasalla menettelyssä mahdollisesti tapahtuvasta olennaisesta kehityksestä.

Xiaomin oikeuskanteen mukaan muun muassa yhdysvaltalainen piirivalmistaja Qualcomm on yksi yrityksen aikaisimpia sijoittajia. Tammikuussa ilmoitettu mustalle listalle joutumisen myötä sijoitusestot astuisivat voimaan tämän vuoden marraskuussa, jolloin myös Qualcomm joutuisi luopumaan sijoituksistaan. Mahdollisen muutoksen vaikutukset ovat osin nähtävissä jo nyt – Xiaomin osakekurssi laski 12 prosenttiyksikköä ilmoituksen jälkeen saavutettuaan ensin yrityksen historian korkeimman arvon vuoden ensimmäisellä viikolla.

io-techin toimitus seuraa asian etenemistä.

Xiaomin tiedote:

Vapaaehtoinen ilmoitus – oikeudenkäynti

Tämän ilmoituksen on antanut Xiaomi Corporation (”Yhtiö” yhdessä tytäryhtiöidensä, ”Ryhmä”) vapaaehtoisesti.

Tällä ilmoituksella viitataan Yhtiön 15. tammikuuta 2021 päivättyyn ilmoitukseen.

Liittyen Yhdysvaltojen puolustusministeriön tammikuun 14. päivänä 2021 (Itäinen normaaliaika) julkaisemaan tiedotteeseen, jossa Yhtiö lisättiin vuonna 1999 annetun maanpuolustuksen valtuutuslain (National Defense Authorization Act tai NDAA) pykälän 1237 määrittelemien yhteisöjen joukkoon, Yhtiö ilmoitti 15. päivänä tammikuuta 2021, että se aikoo ryhtyä asianmukaisin toimiin Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen suojaamiseksi.

Yhtiö nosti asiasta kanteen Yhdysvaltojen Columbian piirikunnan käräjäoikeudessa Yhdysvaltojen puolustusministeriötä ja valtiovarainministeriötä vastaan 29. tammikuuta 2021 (itäinen normaaliaika). Yhtiö uskoo, että päätös sisällyttää Yhtiö NDAA-listalle ”Kiinan kommunistisena sotilasyrityksenä” Yhdysvaltojen puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön toimesta (”päätös”) on virheellinen ja riistää yhtiöltä oikeudellisen menettelyn. Suojatakseen Yhtiön käyttäjien, yhteistyökumppaneiden, työntekijöiden ja osakkeenomistajien etuja maailmanlaajuisesti, Yhtiö vetosi tuomioistuimeen päätöksen julistamiseksi laittomaksi ja sen kumoamiseksi.

Yhtiö pitää osakkeenomistajat ja potentiaaliset sijoittajat ajan tasalla menettelyssä mahdollisesti tapahtuvasta olennaisesta kehityksestä ja ilmoittaa niistä tarvittaessa.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote (yllä), Bloomberg

This site uses XenWord.
;