Komission lakiehdote sisältää yhteisen latausliitännän lisäksi myös yhtenäiset pikalataustandardit ja suosituksen jättää laturit pois laitteiden myyntipakkauksista.

Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen yhtenäistää elektroniikkalaitteiden latausjärjestelmiä lakiteitse. Jo ennestään EU:n sisällä on ollut vapaaehtoisuuteen perustuva suositus, jonka myötä erillisten latausratkaisujen määrä on tippunut komission tiedotteen mukaan 30:stä kolmeen viimeisen vuosikymmenen aikana.

Ehdotetulla direktiivillä on tarkoituksena yhdenmukaistaa latausliitäntä ja pikalataustekniikka. Latausliitäntästandardiksi kaikille älypuhelimille, kameroille, tableteille, kuulokkeille, kannettaville kaiuttimille ja käsikonsoleille suunnitellaan USB-C:tä. Pikalataustekniikan osalta tarkoituksena on estää eri valmistajia perusteettomasti rajoittamasta latausnopeutta ja varmistaa, että latausnopeus on sama millä vain yhteen sopivalla laturilla.

Yhtenäisen latausstandardin lisäksi Euroopan komissio ehdottaa myös latureiden myymistä erillään, mikä vähentäisi niiden valmistuksesta ja hävittämisestä syntyvää ympäristöjälkeä. Yritysten tulisi uuden ehdotuksen myötä antaa myös lisää tietoa kuluttajille siitä, millä tavoin laite tukee pikalatausta ja minkälaista tehoa se vaatii, jotta kuluttajat tietäisivät tarkemmin täyttävätkö heidän vanhat laturinsa uuden laitteen vaatimukset.

Tänään annettu ehdotus ei vielä kiteytä kokonaan Euroopan komission suunnittelemaa yleislaturia, joka vaatisi yhteensopivuutta latauskaapelin molemmissa päissä, eli elektroniikkalaitteelta itseltään sekä virtalähteeltä. Nyt annettu ehdotus varmistaa vasta laitteen yhteensopivuuden. Ulkoisen virtalähteen yhteentoimivuutta komissio käsittelee ekologista suunnittelua koskevan asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä myöhemmin tänä vuonna, jotta se voitaisiin saada voimaan samanaikaisesti tänään esitetyn ehdotuksen kanssa.

Ennen kuin ehdotuksesta tulee voimassa oleva määräys on se hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Ehdotuksessa esitettyjä vaatimuksia aletaan soveltaa kahden vuoden päästä direktiivin hyväksymisestä.

Lähde: Euroopan komissio

This site uses XenWord.
;