Useita avoimia rajapintoja hallinnoiva Khronoson julkaissut Vulkan-rajapinnasta uuden 1.3 -version. Nyt kuusivuotiasta rajapintaa on päivitetty aina kerran noin kahteen vuoteen ja uudet versiot ovat keskittyneet paitsi rajapinnan ongelmakohtien hiomiseen, myös erilaisten laajennosten ottamiseen itse rajapinnan ratifioitujen ominaisuuksien joukkoon.

Vulkan 1.3:n ydin on suunniteltu siten, että se on toteutettavissa OpenGL ES 3.1 -tasoa tukevalla raudalla, mikä helpottaa sen käyttöönottoa, mutta samalla rajaa kehittyneemmän raudan pääsyä oikeuksiinsa ydinrajapinnalla. Päivityksessä on Khronoksen mukaan keskitytty tuomaan 23 eniten pyydettyä, laajennoksina toimiviksi osoittautuneita ominaisuuksia itse päärajapinnan pariin. Löydät uudet ominaisuudet yllä olevasta diasta lyhyine kuvauksineen.

Kuten edeltäjänsä OpenGL, myös Vulkan on kohdannut ongelmia etenkin tuen pirstoutumisen suhteen. Rajapintaa käytetään kaikkialla keveistä älylaitteista järeään työasemarautaan, eivätkä kaikki ominaisuudet ja laajennokset ole oleellisia tai edes tarpeellisia kaikilla markkinoilla. Khronoksen diassa kuvaillaan, kuinka itse Vulkan-rajapinnan ydin on toteutettavissa täysin OpenGL ES 3.1 -tasoisella raudalla, mutta järjestö ei ole kyennyt ennen 1.3-versiota kertomaan selkeästä roadmapista tulevan raudan ominaisuuksille ja jopa ydinrajapinnan valinnaiset ominaisuudet jättävät täysin auki, milloin mikäkin alusta tulee niitä tukemaan.

Oman lusikkansa soppaan tuovat myös rajapinnan laajennokset, jotka mahdollistavat raudan uusien ominaisuuksien hyödyntämisen helposti, mutta pirstaloivat pelikenttää entisestään. Kaikkien laajennosten tukeminen on vapaaehtoista ja pelkästään Khronoksen ratifioimia KHR- ja EXT-laajennoksia on jo yli 180 ja niiden päälle löytyy vielä yli 100 valmistajien julkaisemia laajennoksia. Ja kaikkien näiden laajennosten tuki riippuu paitsi alustasta, myös itse valmistajasta.

Uutena ominaisuutena Khronos on päättänyt luoda Vulkan-profiilit, jotka niputtavat valmistajaan katsomatta tiettyä tasoa tukevan raudan samaan nippuun, jolloin ei tarvitse selvittää jokaista tuettua valinnaista ominaisuutta tai laajennosta erikseen. Ensimmäinen julkaistu profiili on Googlen Androidille suunnittelema Android Baseline 2021 -profiili, joka tosin on suunniteltu Vulkan 1.0:n eikä 1.3:n pohjalta. Profiiliin on sisällytetty kuitenkin 1.0:aa kehittyneempiä ominaisuuksia, joita valtaosa mobiiliraudasta tukee.

Khronos on lisäksi luonut uuden Vulkan Roadmap 2022:n, joka on kooste ominaisuuksista, joiden toivotaan yleistyvän käytössä, sekä luonnollisesti sen mukaisen profiilin. Roadmap 2022 on suunniteltu huomioiden vain keskitason ja sitä tehokkaamman raudan ominaisuudet, jolloin edullisimman pään teknisesti vanhemmat ratkaisut eivät pidättele rajapintaa. Merkittävimmillä valmistajilla, kuten AMD ja NVIDIA, on jo Vulkan 1.3- ja Roadmap 2022 -yhteensopivat beeta-ajurit testauksessa. Vastaavia Roadmap-julkaisuja ja profiileita on luvassa myös tulevaisuudessa. Negatiivisena puolena voidaan toisaalta pitää sitä, että teoriassa profiilit mahdollistavat saman sillisalaatin kuin nykytilannekin, sillä kuka tahansa voi luoda uusia profiileita. Khronos kuitenkin odottaa, että vain kourallinen parhaita profiileita tulee yleistymään käytössä.

Lähde: Khronos, AnandTech