Näytönohjaimella kiihdytetyt fysiikat ovat olleet käytännössä NVIDIAn yksinoikeus PhysX:n myötä. Bullet on avoin vaihtoehto, mutta se ei ole saanut tuulta alleen. Lyökö Microsoft nyt luun kilpailijoiden kurkkuun DirectPhysicsillä?

Fysiikan lakien imitointi laskentavoiman sallimissa rajoissa on nykyään arkipäivää peleissä. Erilaisia fysiikkaratkaisuja on ollut peleissä iän kaiken, mutta nykymuotoisen fysiikan mallinnuksen voidaan nähdä alkaneen Jurassic Park: Trespasser -pelistä, joka sai kunnian olla ensimmäinen ns. räsynukkefysiikoita käyttänyt peli.

Fysiikanmallinnuksen alkuaikoina epäilemättä suosituin fysiikkamoottori oli Havok, josta esiteltiin myös erilaisia näytönohjaimella kiihdytettyjä versioita eri demoissa. Markkinoille asti näytönohjainkiihdytettyä Havok-moottoria ei kuitenkaan saatu. Havokin ohella kenties kuuluisin fysiikkamoottori on alun perin NovodeXin kehittämä PhysX, joka siirtyi yrityskauppojen kautta ensin Ageialle ja sittemmin NVIDIAlle.

PhysX oli myös ensimmäinen markkinoille saatu ns. rautakiihdytetty fysiikkamoottori. Käytännössä tämä tarkoitti, että fysiikat laskettiin prosessorin sijasta Ageian omalla PPU:lla eli Physics Processing Unit -kiihdyttimellä. Näytönohjaimille fysiikkalaskut siirtyivät kun NVIDIA osti Ageian ja kehitti PhysX:stä CUDA-kiihdytetyn version. Valitettavasti NVIDIA on katsonut parhaaksi ratkaisuksi rajata PhysX-kiihdytyksen vain omille näytönohjaimilleen kieltäytymällä esimerkiksi AMD:n ehdotuksesta kääntää PhysX avoimelle OpenCL-rajapinnalle.

Markkinoilta löytyy myös yksi avoin näytönohjainkiihdytetty fysiikkamoottori, Bullet. Tuntemattomasta syystä Bulletin näytönohjainkiihdytetty versio ei ole kuitenkaan ikinä saanut taakseen suosiota, vaikka sen prosessorilla ajettavaa versiota käytetäänkin monissa ohjelmissa, peleissä ja jopa elokuvissa. Havokista toivottiin uutta avointa vaihtoehtoa, kun Intelin omistukseen siirtynyt fysiikkapaja esitteli OpenCL-kiihdytettyjä demoja eri messuilla, mutta kuten aiemminkin, markkinoille asti sitä ei ikinä saatu.

Aina vuodesta 2006 hiljaisina jatkuneet spekulaatiot Microsoftin DirectPhysics-rajapinnasta saivat aimo annoksen lisää pontta, kun Microsoft osti Havokin Inteliltä vuonna 2015. Kauppojen jälkeen huhut kuitenkin laantuivat, kun mitään uutta ei julkaistu tai edes esitelty. WCCFTech on nyt nostanut vanhat huhut jälleen pinnalle, koska Microsoft on rekisteröinyt itselleen DirectPhysics -tavaramerkin.

Pelkkä tavaramerkki ei tietenkään varmista vielä mitään, mutta antaa ainakin selkeän toivon uudesta, kaikille valmistajille avoimesta näytönohjainkiihdytetystä fysiikkaratkaisusta. Microsoftin Havok-kaupoista on nyt aikaa puolitoista vuotta, mikä voi tuntua pitkältä ajalta, mutta toisaalta täysin ulkopuolelta tulleen Havokin eri osien (Physics, Destruction, Cloth, AI) integroiminen DirectX-kompleksiin ei liene insinöörien tehtävien helpoimmasta päästä.

Ainakin allekirjoittanut uskoo, ettei Microsoftin DirectPhysics-aloite tule jäämään pelkäksi tavaramerkiksi, vaan rajapinta tullaan julkaisemaan ennemmin tai myöhemmin. Todennäköisenä julkaisuajankohtana voitaneen pitää aikaisintaan Windows 10:n seuraavaa, ensi syksylle ajoitettua merkittävää Redstone 3 -päivitystä.

This site uses XenWord.
;