X-NAND-teknologian nopeuden salaisuus on piirin sisäisen rinnakkaisuuden kasvattaminen moninkertaiseksi.

NAND-teknologia on kehittynyt vuosien varrella aimo harppauksin, mutta usein kyse on ollut ainakin jollain tasolla merkittävistä kompromisseista tallennuskapasiteetin kasvattamisen, nopeuden, kestävyyden ja hinnan välillä. Helpoin tapa kasvattaa kapasiteettia ja laskea hintaa on tallentaa kuhunkin soluun useampia bittejä, mutta se syö nopeutta ja kestävyyttä.

Nykyiset kuluttajaluokan SSD-asemat perustuvat useimmiten kolme bittiä soluun tallentaviin TLC- ja neljä bittiä tallentaviin QLC-soluihin. Yhden bitin tallentamisesta neljään bittiin siirtyminen on syönyt suorituskykyä ja kestävyyttä merkittävästi, mutta nyt Neo Semiconductor uskoo löytäneensä tähän lääkkeen.

Neo Semiconductorin kehittämä X-NAND-teknologia maksimoi NAND-piirin rinnakkaisuutta kasvattamalla rinnakkaisten tasojen määrän peräti kuuteentoista, kun tyypillisessä SSD-asemassa niitä on kahdesta neljään.

Ratkaisulla yhtiö on saanut parannettua merkittävästi asemien perättäisluku- ja -kirjoitusnopeuksia ja X-NANDin luvataankin tarjoavan käytännössä SLC-tason suorituskykyä QLC:n kapasiteetilla ja hinnalla. Yhtiön whitepaper-julkaisun lukujen mukaan X-NAND-teknologialla toteuttu QLC-piiri tarjoaisi 80 % perinteisen SLC-NAND-piirin satunnaisluku- ja 40 % -kirjoitusnopeudesta, mutta perättäislukunopeus olisi jopa 7- ja -kirjoitusnopeus 2-kertainen SLC:een verrattuna. QLC-NAND-muisteihin verrattuna erot ovat dramaattisesti suurempia.

X-NAND-arkkitehtuuriin siirtymisestä kerrotaan olevan selvää hyötyä ainakin TLC- ja QLC-soluja käyttävissä ratkaisuissa, mutta tutkimukset SLC- ja MLC-ratkaisujen parissa jatkuvat edelleen. Yhtiö ei tule itse valmistamaan mitään, mutta lisensoi X-NAND-teknologiaa muistivalmistajille. X-NANDin kerrotaan lisäksi soveltuvan suoraan nykyisille valmistusprosesseille, jolloin sen käyttöönoton pitäisi olla verrattain nopeaa ja helppoa.

Lähde: Tom’s Hardware, Neo Semiconductor (PDF)

This site uses XenWord.
;