ChatGPT:n ja Dall-E:n kehittäjän OpenAI:n mukaan tekoälymallien koulutus olisi mahdotonta ilman tekijänoikeussuojattua materiaalia.

Tekoälyn tulemista niin teollisuuteen kuin arkeenkin on ollut vaikeaa olla huomaamatta etenkin viimeisen vuoden-parin aikana. Yhdysvaltalainen OpenAI, joka on muun muassa ChatGPT- ja Dall-E-tekoälymallien takana, on joutunut enenevissä määrin tekijänoikeuslakeja koskevien syytösten kohteeksi. Generatiivisia tekoälyjmalleja on koulutettava syöttämällä niille massiivisia määriä dataa, jotta ne voisivat tuottaa realistisia vastauksia käyttäjien kyselyihin niin tekstin kuin kuvienkin muodossa. Tässä datassa on väistämättä mukana tekijänoikeussuojattua materiaalia, kuten tekstiä kirjallisuudesta, artikkeleista tai vaikkapa blogikirjoituksista. Taiteen puolella esimerkiksi maalaukset ja valokuvat ovat herättäneet tekoälyn nousukaudella paljon keskustelua juurikin tekijänoikeuksien näkökulmasta. Aiempina vuosina koneoppimista, johon generatiiviset tekoälymallit perustuvat, kehitettiin lähinnä akateemisessa maailmassa. Tekijänoikeuskeskustelu on herännyt vasta OpenAI:n, Microsoftin, Googlen ja muiden suurien toimijoiden alkaessa kaupallistaa tekoälymallejaan.

OpenAI:n mukaan mallien kouluttaminen olisi mahdotonta ilman tekijänoikeussuojattua materiaalia, sillä nykypäivänä suoja koskee käytännössä kaikkea ihmisten tuottamaa sisältöä, olipa se sitten tekstiä, kuvia, videoita tai mitä hyvänsä. Lausunto oli osoitettu Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ”Communications and Digital Committee” -valiokunnalle, joka on ottanut tekoälymallien lailliset kysymykset syyniinsä. OpenAI kertoi tällä viikolla blogikirjoituksessaan, että se katsoo julkisesti saatavilla olevan materiaalin käyttämisen tekoälymallien koulutukseen hyvän tavan mukaisena. Kuvio on hankala myös siksi, että tekijänoikeussuojalakeja ei olla vielä ehditty kunnolla säätää kattamaan tekoälyn mukanaan tuomia eettisiä kysymyksiä. Jää siis nähtäväksi, miten pitkään tekoäly ja siihen liittyvät tekijänoikeuskysymykset pysyvät lain ”harmaalla alueella”.

Lähde: TechSpot, OpenAI

This site uses XenWord.
;