Vähintään UHBR 10 -nopeutta eli 40 Gbps:ää tukevat kaapelit varustetaan DP40-merkinnällä ja UHBR 13.5- ja 20 -nopeuksia tukevat DP80-merkinnällä.

Useita videostandardeja hallinnoiva VESA on myös DisplayPort-standardin takana. DisplayPortin tuorein versio on nyt entistä ajankohtaisempi, kun markkinoille ollaan vihdoin saamassa ensimmäiset DisplayPort 2.0 -laitteet.

DisplayPort 2.0 kasvattaa jälleen uusien tilojen myötä myös vaadittua kaistaa näyttökaapelilta, eivätkä kaikki nykyisillä laitteilla toimivat kaapelit välttämättä tue uusia nopeuksia. VESA onkin nyt käynnistänyt sertifiointiohjelman, jonka tavoitteena on helpottaa kuluttajan arkea kaapelikaupoilla.

DisplayPort 2.0 -kaapeleita tulee saataville kahtena eri versiona: UHB 10 ja UHBR 20, joiista jälkimmäinen tukee myös UHBR 13.5:ttä. UHBR 10 -kaapeleiden on tuettava 40 Gbps:n nopeutta neljällä kaistalla, mikä piisaa 8K-resoluutioon 30 hertsin virkistystaajuudella tai 4K-resoluutioon 144 hertsin virkistystaajudella, kun signaali on pakkaamaton. UHBR 10 -kaapelit merkitään DP40-merkinnällä.

UHBR 20 -kaapelit merkitään DP80-merkinnällä ja sama kaapeli tukee luonnollisesti myös UHBR 13.5 -nopeutta. UHBR 13.5:n vaatima nopeus on 54 Gbps, mikä riittää 8K-resoluutiolle 60 hertsin tai 4K-resoluutiolle 144 hertsin virskistystaajuudella. UHBR 20 puolestaan vaatii täyttä 80 Gbps:n nopeutta, joka riittää 8K-resoluutiolla jo 85 hertsin virkistystaajuudelle ja 4K-resoluutiolla aina 240 hertsin virkistystaajuuteen asti ilman DisplayStreamCompression-pakkausta.

Nykyiset DisplayPort 1.x -versioille tarkoitetut kaapelit tukevat parhaimmillaan HBR3-tilaa, jossa raakaa kaistaa on käytettävissä 32,4 Gbps. Ilman DSC:tä se riittää parhaimmillaan 8K-resoluution 30 hertsin tai 4K-resoluutioon 120 hertsin virkistystaajuudella. HBR3-kaapeleista pitäisi löytyä myös HBR3-merkintä.

Lähde: VESA

This site uses XenWord.
;