Useita näyttöstandardeja hallinnoiva VESA (Video Electronics Standards Association) on julkaissut hiljattain uusia sertifiointiohjelmia esimerkiksi Adaptive-sync-teknologialle ja mediaominaisuuksille. Nyt joukkoon liittyy uusi ClearMR-sertifikaatti ja sen testiohjelma.

ClearMR-testit on suunniteltu mittaamaan näyttöjen tosiasiallista liikesumeutta. Clear Motion Ratio:ksi eli CMR:ksi ristitty arvosana perustuu tiedotteen mukaan ”puhtaiden” (clear) ja sumeiden pikseleiden suhteeseen. Sen on tarkoitus korvata yleisestä käytöstä MPRT eli Motion Picture Response Time -arvot ja muut vastaavat, jotka eivät kuvaa VESA:n näkemyksen mukaan liikesumeutta oikein. Aikapohjaisten määreiden ongelmaksi nähdään esimerkiksi se, ettei ne ota huomioon lainkaan eri kuvanparannus yms. tekniikoiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia kuvanlaatuun.

ClearMR-luokitus on jaettu useaan eri tasoon: ClearMR 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 ja 9000. Näet yllä kunkin tason CMR-alueen, mikä määrittää kuinka monta prosenttia enemmän puhtaita pikseleitä on oltava sumeisiin verrattuna. Esimerkiksi ClearMR 3000 -tasoon riittää 25-35-kertainen (2500-3499 %) määrä, kun huipputaso 9000 vaatii vähintään 85-kertaisen määrän puhtaita pikseleitä sumeisiin nähden. Mittaustapa ei ole riippuvainen näyttötekniikasta vaan soveltuu samalla tapaa niin LCD- kuin OLED-näyttöjenkin testaamiseen. Toistaiseksi teknologia toimii kuitenkin vain SDR-sisällön osalta. HDR-päivitys sertifikaattiin on luvassa myöhemmin.

Itse testi toteutetaan kuvaamalla näyttöä suurnopeuskameralla, kun tietty testikuvio liikkuu näytöllä. Pikseleiden puhtaus arvioidaan näiden kuvien perusteella. Testikuvion kirkkausmittausten varmistamiseksi suurnopeuskameran rinnalla käytetään myös kolorimetriä tai muuta vastaavaa laitetta. ClearMR-sertifikaattia voi hakea kuka tahansa näyttövalmistaja lähettämällä näyttönsä mihin tahansa VESA:n viralliseen testipisteeseen testattavaksi.

Lähteet: ClearMR, VESA:n lehdistötiedote