Jatkossa esimerkiksi 802.11ac-standardia tukevat laitteet tullaan tuntemaan Wi-Fi 5 -laitteina, kun 802.11n-laitteet ovat Wi-Fi 4 -laitteita.

Langattomien verkkojen 802.11-nimikoodien kirjoa voi olla vaikeaa muistaa ulkoa, etenkin jos pitäisi samalla tietää miten mikäkin numeroiden perään tulevista kirjaimista vertautuu muihin. Nyt Wi-Fi Alliance on ilmoittanut tekevänsä lopun sekaville koodeille ja yksinkertaistavansa nimikäytäntöä selkeämmäksi.

Uuden nimijärjestelmän mukaan tällä hetkellä markkinoilta löytyvät 802.11n-teknologiaa tukevat laitteet ovat jatkossa Wi-Fi 4 -laitteita ja 802.11ac-teknologiaa tukevat Wi-Fi 5 -laitteita. Ne saavat ensi vuonna rinnalleen nyt julkistetun Wi-Fi 6:n eli 802.11ax:n. 802.11n:ää eli Wi-Fi 4:ää vanhemmat standardit eivät saa omia numeroitaan.

Jatkossa laitevalmistajat voivat merkitä tuotteensa kylkeen helposti ymmärrettävän logon sen perusteella, mikä on uusin Wi-Fi-versio, jota laite tukee. Esimerkiksi sekä 802.11n- että 802.11ac-teknologioita tukevat laitteet ovat Wi-Fi 5 -laitteita. Tämän myötä päästään samalla eroon pitkistä nimirimpsuista, kun useiden valmistajien nykyään noudattama tapa listata kaikki tuetut 802.11-versiot kauttaviivoin eroteltuna jää turhaksi.

Lähde: Wi-Fi Alliance (kuva: MSPowerUser)

This site uses XenWord.
;