Khronoksen GDC:ssä esittelemät diat eivät ota kantaa rajapinnan usean grafiikkapiirin tukeen muilla alustoilla, mutta Windows 7 ja 8/8.1 -käyttäjät on rajoitettu yhteen grafiikkapiiriin.

Khronoksen matalan tason Vulkan-rajapinta on kerännyt taakseen paljon suosiota paitsi kehittäjien keskuudessa, myös internetin keskustelupalstoilla. Yksi merkittävistä syistä suosioon on rajapinnan alustariippumattomuus. Siinä missä Microsoftin matalan tason Direct3D 12 -rajapinta toimii vain Windows 10:llä, toimii Vulkan Androidilla, Linuxilla, Tizenillä ja Windowsilla 7-versiosta lähtien.

Khronos kertoi Vulkanin kuulumisia odotetusti GDC 2017:n yhteydessä. Koska rajapintaan liittyen ei kuitenkaan kerrottu mitään mullistavia uudistuksia, jäi yhtiön esitys mediassa varsin pienelle huomiolle. Pelaajien kannalta Khronoksen esitykseen oli kuitenkin sisällytetty yksi merkittävä huomio, jonka DSOGaming nosti esille. Koko diaesitys on luettavissa Khronoksen sivuilta löytyvästä PDF:stä.

Krhonoksen Vulkan-esityksen viimeinen dia kertoo muun muassa rajapinnan tuesta useiden grafiikkapiirien kokoonpanoille. Rajapinta tarjoaa natiivin tuen sekä AMD:n Multi GPU:lle (CrossFire) että NVIDIAn SLI:lle. Monien pettymykseksi tuki on kuitenkin rajoitettu ainakin Windows-käyttöjärjestelmien kohdalla yksinomaan Windows 10:lle, sillä se vaatii WDDM:n ”linked display adapter” -tilan, mikä löytyy vain Windows 10:n WDDM 2.0:sta. Diaesitys ei ota kantaa usean grafiikkapiirin kokoonpanojen tukeen muilla alustoilla.

Vulkanin tuki useammalle grafiikkapiirille on tässä vaiheessa myös hieman rajoittuneempi kuin Direct3D:n vastaava, sillä se ei tue esimerkiksi erillisen ja integroidun grafiikkapiirin yhteistyötä. Tuettuja renderöintitiloja ovat AFR (Alternate Frame Rendering) ja SFR (Split Frame Rendering, diassa ilmeisesti virhe) sekä VR SLI Stereo view rendering (Kahden grafiikkapiirin tapauksessa kumpikin saa renderöitäväksi yhden silmän näkymän).

This site uses XenWord.
;